Cenník služieb

Uvedené ceny našich služieb sú len orientačné. V prípade vážneho záujmu a zameraní zákazky vypracujeme pre vás konkrétnu cenovú ponuku.

Služba M.j. Cena v €
Výkop pod záhonové obrubníky bm 1,50
Výkop pod cestné obrubníky bm 2
Výkopové práce pod komunikácie do hr. 10 cm 4 - 8
Odvoz sute, resp. zeminy na skládku do 25 km 20
Búracie práce - betón do hr. 10 cm  18
Osadenie záhonových obrubníkov do betónového lôžka bm 10,50
Osadenie cestných obrubníkov do betónového lôžka bm 18
Osadenie odtokových žľabov bm 8 - 10
Osadenie odtokových vpustí ks 15 - 20
Podklad zo štrkodrvy so zhutnením do hr. 10 cm 5
Podklad z prostého betónu tr. B - 10 do hr. 10 cm 10
Pokládka zámkovej dlažby do kameňodrvy fr. 4 - 8 mm od 5*
Dopilovanie zámkovej dlažby bm od 4**
INVEST, HAKA, sivá 6cm 9,50
INVEST, sivý záhradný ks 1,90
Rezanie cestnej komunikácie bm 5 - 6
Montáž palisád bm od 40

* podľa hrúbky, veľkosti a rozmerov dlažby, a spôsobu ukladania

** podľa hrúbky a pevnosti materiálu

Cenník je platný od 1.1.2019.