Cenník služieb na rok 2015/2016

Uvedené ceny našich služieb sú len orientačné. V prípade vážneho záujmu a zameraní zákazky vypracujeme pre vás konkrétnu cenovú ponuku.

Služba M.j. Cena v €
Výkop pod záhonové obrubníky bm 1
Výkop pod cestné obrubníky bm 1,50
Výkopové práce pod komunikácie do hr. 10 cm 3 - 5
Odvoz sute, resp. zeminy na skládku do 25 km 15
Búracie práce - betón do hr. 10 cm  8
Osadenie záhonových obrubníkov do betónového lôžka bm 10
Osadenie cestných obrubníkov do betónového lôžka bm 15
Osadenie odtokových žľabov bm 5 - 7
Osadenie odtokových vpustí ks 12 - 15
Podklad zo štrkodrvy so zhutnením do hr. 10 cm 3,50
Podklad z prostého betónu tr. B - 10 do hr. 10 cm 9
Pokládka zámkovej dlažby do kameňodrvy fr. 4 - 8 mm od 4*
Dopilovanie zámkovej dlažby bm od 4**
INVEST, HAKA, sivá 6cm 11,50
INVEST, obrubník sivý záhradný ks 2,10
Rezanie cestnej komunikácie bm 5 - 6
Montáž palisád (12,5x12,5x40) bm 45

* podľa hrúbky, veľkosti a rozmerov dlažby, a spôsobu ukladania

** podľa hrúbky a pevnosti materiálu

Cenník je platný od 1.1.2015.